Η Ekfrassis αναλαμβάνει εξολοκλήρου την οργάνωση και διάδοση των μουσικών σας παραγωγών.